Exspot spot on 1x1ml

Kód: NV-100207
Značka: Intervet MSD
176 Kč / ks
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Pipeta (1 dávka) obsahuje:
Léčivá látka:
Permethrinum 40:60 (cis: trans) 715 mg
Pomocné látky:
Methoxypropanol q.s. 1 ml

LÉKOVÁ FORMA
Roztok pro nakapání na kůži – spot-on
Čirý, jantarový roztok

Cílové druhy zvířat
Psi

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Léčba a prevence ektoparazitóz vyvolaných blechami, klíšťaty a pakomáry (Phlebotomus perniciosus). Exspot zabíjí blechy a klíšťata a zajišťuje ochranu vůči reinfestaci asi po dobu 4 týdnů po aplikaci. Proti pakomárům (Phlebotomus perniciosus) má repelentní účinek po dobu 3-4 týdnů a insekticidní účinek po dobu 2 týdnů.

Kontraindikace
Nepoužívat u štěňat mladších 2 týdny. Nepoužívat u koček.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé.
Vyhněte se aplikaci na srst.
Nevtírejte do kůže.
Vyhněte se podání přípravku na místa s poraněnou kůži.
Zamezte plavání ošetřeným psům po dobu 12 hodin po aplikaci.
Přípravek nepoužívejte u koček. Přípravek je pro kočky jedovatý. Jeho podání kočkám může vést až k jejich úhynu. Je důležité zabezpečit, abychom nečesali kočky stejným kartáčem jako psy. Dále je důležité zajistit, aby kočky neolizovaly místo aplikace na ošetřených psech. Jestliže se toto přihodí, oddělte zvířata a navštivte veterinárního lékaře.

Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Použití přípravku u nemocných a oslabených psů konzultujte s veterinárním lékařem, viz také body 4.4 a 4.6.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý přípravek zvířatům
Vyhněte se přímému kontaktu s přípravkem. Vyvarujte se kontaminace kůže a očí. Omyjte si ruce po
použití přípravku. Potřísněná místa ihned opláchněte dostatečným množstvím vody.
Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem několikrát po sobě (např. v psincích) by se měly
používat osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic z neoprénu nebo nitrilu o minimální
tloušťce 0,3 mm.
Nedotýkejte se místa aplikace po 3-6 hodin po aplikaci. Z tohoto důvodu upřednostňujte aplikaci
večer.
Ošetření psi by neměli spát s lidmi, zejména dětmi.
Přípravek je určen pouze pro zvířata.
V případě alergické reakce vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo
etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Výjimečně může dojít k přechodnému podráždění v místě aplikace. Po podání přípravku byly rovněž v ojedinělých případech u psů pozorovány nervové příznaky. V těchto případech omyjte psa šamponem a vyhledejte veterinárního lékaře.

Použití v průběhu březosti a laktace
Laboratorní studie u laboratorních zvířat neprokázaly teratogenní účinky a maternální toxicitu.Studie u březích a laktujících fen nebyly provedeny. Přípravek lze použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nepodávat současně s jiným ektoparazitikem.

Podávané množství a způsob podání
Kožní podání.
1 pipeta u psů do 15 kg ž.hm. včetně.
2 pipety u psů nad 15 kg ž.hm.

Způsob podání:
Otevřete jeden sáček a vyjměte pipetu.

Krok1: Pro snadnější aplikaci by zvíře mělo stát. Jednou rukou držte pipetu ve svislé poloze směrem od obličeje a druhou rukou odlomte špičku ohnutím a přehýbáním zpátky na sebe.

Krok 2: Rozhrňte srst, až uvidíte kůži a umístěte špičku pipety na kůži mezi lopatkami psa.

Krok 3a (psi do 15 kg ž.hm. včetně): Aplikujte celý obsah přímo na kůži pevným zmáčknutím pipety.

Krok 3b (psi těžší nad 15 kg ž.hm.):Rozhrňte srst, až uvidíte kůži a umístěte špičku pipety na kůži mezi lopatkami psa. Aplikujte celý obsah přímo na kůži pevným zmáčknutím pipety.Stejným způsobem aplikujte další pipetu na kořen ocasu.

Vyhněte se aplikaci na srst. Vyvarujte se přímého kontaktu s přípravkem.
Přípravek chrání před blechami a klíšťaty po dobu asi 4 týdnů, proti pakomárům (Phlebotomus perniciosus) má repelentní účinek po dobu 3-4 týdnů a insekticidní účinek po dobu 2 týdnů. Potom je nutno aplikaci opakovat.
V případech, kdy psi po ošetření značně promoknou nebo jsou šamponováni musí být ošetřeni znovu. Intervaly mezi aplikacemi produktu musí být nejméně 7 dní.
Blechy domácích zvířat často zamořují zvířecí košíky, lože a pravidelná místa odpočinku, stejně tak
koberce a měkký nábytek, které by měly být ošetřeny vhodným insekticidem a pravidelně vysávány.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
U psů léčených se 4 násobkem doporučené dávky nebyly prokázány nežádoucí účinky.

Ochranné lhůty
Není určeno pro potravinová zvířata.

Doplňkové parametry

Kategorie: Spot - on
Hmotnost: 0.028 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: